Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

 • E Premte, 04.05.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtura më 30.03.2018, 04.04.2018 dhe 13.04.2018;
3. Informim lidhur me Platformën Vjetore të Politikes së Inteligjencës dhe Sigurisë (PVPIS);
4. Të ndryshme.

 • E Premte, 13.04.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Raportim i Zëvendësdrejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z. Latif Merovci;

 • E Mërkure, 04.04.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Raportim i Drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z. Driton Gashi ;

 • E Premte, 30.03.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Diskutim lidhur me rolin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë rreth ngjarjes së datës 29.03.2018;

 • E Mërkure, 14.02.2018 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Takim i Komisionit me Drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë z. Driton Gashi, dhe Inspektorin e Përgjithsëm të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë z.Shkëlzen Sopjani;

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Haxhi Xhemajli Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 614; 044 205 273
 
 
Hana Bajraktari Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 674; 044 163 644