Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me gjendjen në PTK dhe Vala

 • E Premte, 17.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 15.05.2019,
3. Intervistimi i ish Kryesheftit Ekzekutiv të PTK-së z. Adnan Merovci,
4. Intervistimi i ish Kryesheftit Ekzekutiv të PTK-së z. Shyqeri Haxha,
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 15.05.2019 09:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 07.05.2019;
3. Finalizimi i listës së dëshmitareve;
4. Diskutim rreth angazhimit te eksperteve;
5. Të ndryshme;

 

 • E Marte, 07.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 03.05.2019;
3. Hartimi i listë së dëshmitareve që do të dëgjohen në Komision;
4. Të ndryshme;

 

 • E Premte, 03.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më 23 dhe 25 prill 2019;
3. Dëgjimi i Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, z.Valdrin Lluka;
4. Dëgjimi i Kryetarit të Bordit të ARKEP-it, z. Kreshnik Gashi;
5. Të ndryshme;

 

 • E Enjte, 25.04.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Miratimi i procesverbalit 18.04.2019;
3. Dëgjimi i sindikatës se punëtoreve, raportimi i Bordit dhe Menaxhmentit të Telekomit në lidhje me gjendjen në Telekomin e Kosovës;
4. Të ndryshme;

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera