• E Hënë, 10.06.2019 10:00
  • Mbledhja e komisionit Salla: N204
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 06.06.2019,
3. Intervistimi i z. Shyqeri Haxha, ish Kryeshef i Telekomit të Kosovës sh.a,
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  •  

    Mbledhja e komisionit

    E Hënë, 10.06.2019 10:00