• E Mërkure, 07.03.2018 11:00
  • Seancë e Jashtëzakonshme Salla:
  •  

Rendi i ditës

1. Debat parlamentar lidhur me vendimin e Regjistrit Evropian të Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë (EQAR) për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit

Procesverbali Transkripti »
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  • Grupi:

  • Grupi:

  • Grupi:

Anëtarët Grupi