Raportet Financiare

 Shpalo

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2016

U publikua: E Hënë, 03.10.2016 
 Shpalo

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2016

U publikua: E Mërkure, 05.10.2016 
 Shpalo

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2016.

U publikua: E Mërkure, 25.01.2017 
 Shpalo

Raporti Financiar për vitin 2016

U publikua: E Hënë, 08.05.2017 
 Shpalo

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2017.

U publikua: E Mërkure, 17.05.2017