Lajmet e fundit

Komisioni për Legjislacion… ka mbajtur dëgjim publik për Projekt Kodin e Procedurës Penale dhe Projektligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale

E Mërkure, 26.06.2019
Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit, sot ka mbajtur dëgjim publik për Projekt Kodin e Procedurës Penale dhe Projektligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.

Në këtë dëgjim publik të pranishëm ishin përfaqësues nga Gjykata Supreme, Këshilli Prokurorial, Oda e Avokatëve, Grupi për Studime Juridike, Institucioni i Avokatit të Popullit, përfaqësues të Zyrës së Bashkimit Evropian dhe përfaqësues nga shoqëria civile.

Pas hapjes së debatit, kryetarja e këtij komisioni, Albulena Haxhiu, theksoi rëndësinë e këtij diskutimi, ku edhe i ftoi përfaqësuesit e institucioneve dhe shoqërisë civile të japin vërejtet dhe rekomandimet e tyre lidhur me dy projektligjet e lartcekura.

Të pranishmit dhanë rekomandimet para anëtarëve të komisionit, duke sugjeruar ndryshime në nene të caktuara. Ata më së shumti dhanë mendime dhe sugjerime për pezullimin e gjyqtarëve publik dhe zgjatjen e afatit të hetimeve.
Anëtarët e komisionit i pranuan rekomadimet, të cilat tutje do të shqyrtohen në grupet punuese në mënyrë që të nxirren dispozita të avancuara për të ardhmen.

 

Komisioni për Legjislacion… ka mbajtur dëgjim publik për Projekt Kodin e Procedurës Penale dhe Projektligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale