Lajmet e fundit

Nga mbledhja e Komisionit për Legjislacion…

E Marte, 30.01.2018
Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe
Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit, i kryesuar nga kryetarja e komisionit, Albulena Haxhiu, shqyrtoi dhe miratoi Planin e Punës së Komisionit, për vitin 2018. Plani i Punës u plotësua edhe me propozimin e znj. Haxhiu dhe anëtarit të Komisionit, Korab Sejdiu, për mbikëqyrjen e zbatimit të këtyre ligjeve: Ligjit për Kundërvajtje, Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, si dhe Ligjit për Gjykatat.

Në vijim, Komisioni u njoftua lidhur me mandatin e drejtorit, zëvendës/drejtorit, bordit mbikqyrës dhe të anëtarit të Komisionit për kërkesa pronësore në Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës. Komisioni u dakordua që sërish të kërkohet nga Kryeministri për të sjellë propozimet lidhur me plotësimin e këtyre pozitave vakante.

Komisioni, po ashtu u njoftua nga kryetarja Haxhiu edhe lidhur me zgjedhjen e tre anëtarëve të Këshillit Prokurial të Kosovës. Ajo sqaroi se njëri nga kandidatët është tërhequr, ndërkaq, procedimi për në seancë duhet të përsëritet po ashtu me tri propozime.

Ndërkaq, sa i përket shqyrtimit të shkresës së avokatëve shtetëror të komunave, kjo çështje mbeti që të shqyrtohet në mbledhjen e radhës.

Komisioni po ashtu diskutoi edhe për draft-rregulloren e Punës së Kuvendit. Lidhur me këtë, kryesuesi i grupit të punës, Hajdar Beqa, ka njoftuar Komisionin për ecurinë e punës së kësaj rregulloreje, duke sqaruar faktin se janë dakorduar me grupet parlamentare që rekomandimet e tyre t'i sjellin në Komision deri më datën 6 shkurt. Ndërkaq, pas kësaj, Beqaj, njoftoi ata lidhur me zhvillimet e mëtejme për draftin përfundimtar të Rregullores së Kuvendit. Pasi u vendos edhe lidhur me mbajtjen e një punëtorie për këtë çështje, Beqaj, tha se deri më datën 15 shkurt të këtij viti, Rregullorja duhet të kalojë procedurat për miratim në shqyrtim të parë në Kuvend.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Legjislacion…