Lajmet e fundit

Nga mbledhja e Komisionit për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 07.03.2018
Komisioni për Buxhet dhe Financa, në mbledhjen e sotme, të cilën e kryesoi Lumir Abdixhiku, kryetar, shqyrtoi dy projektligje dhe buxhetet për dy komuna.

Kështu, komisioni shqyrtoi Projektligjin për ratifikimin e Marrëveshjes për Hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për Projektin e Autostradës Kijevë-Zahaq, të cilin para deputetëve e prezantoi dhe argumentoi ministri i Financave, Bedri Hamza.

Anëtarët e komisionit, nga ana e tyre, marrëveshjen e vlerësuan të favorshme dhe të njëjtën e përkrahën, duke i rekomanduar Kuvendin ratifikimin e saj.

Po ashtu, komisioni shqyrtoi Buxhetin e Komunës së Suharekës dhe asaj të
Kamenicës, për vitin 2018, të miratuara në kuvendet komunale përkatëse, në pajtim me Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë.

Komisioni rekomandoi që buxhetet të pasqyrohen në tabelat buxhetore të buxhetit të Kosovës për vitin 2018.

Në mbledhjen e sotme, u shqyrtua edhe Projektligji për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës dhe amendamenteve të komisionit funksional.

Komisioni vlerësoi se projektligji përmban kosto të përballueshme dhe rekomandoi që të procedohet për shqyrtim të mëtutjeshëm.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Buxhet dhe Financa