Lajmet e fundit

GGD-ja ka zgjedhur deputeten Mexhide Mjaku – Topalli, kryesuese të GGD-së

E Marte, 13.03.2018
Grupi i Grave Deputete (GGD) ka zgjedhur sot kryesuese të GGD-së deputeten Mexhide Mjaku- Topalli. Me këtë rast, Mexhide Mjaku- Topalli, e cila është deputete në mandatin e dytë, ka theksuar se të drejtat e gruas, barazia gjinore dhe promovimi i të drejtave të njeriut, do tw jenw janë përkushtim i saj.Grupi i Grave Deputete është grup i përbërë nga deputetet e të gjitha grupeve parlamentare nga të gjitha nacionalitetet, ka propozur edhe Bordin e GGD-së me nga një përfaqësuese nga të gjitha grupet paralamenatre

GGD-ja ka zgjedhur deputeten Mexhide Mjaku – Topalli, kryesuese të GGD-së GGD-ja ka zgjedhur deputeten Mexhide Mjaku – Topalli, kryesuese të GGD-së GGD-ja ka zgjedhur deputeten Mexhide Mjaku – Topalli, kryesuese të GGD-së GGD-ja ka zgjedhur deputeten Mexhide Mjaku – Topalli, kryesuese të GGD-së