Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Dragiša Krstoviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Partia

    • Koalicioni Kthimi (KP)

    Të dhëna personale

    • I lindur më 11.02.1947 në Dren, komuna e Leposaviqit
    • I martuar, baba i tre fëmijëve

    Arsimimi

    • Shkolla e Drejtësisë – jurist

    Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

    • 33 vjet përvojë pune – gjykatës në Gjykatën Komunale

    Adresa

    • “Dositeja Obradoviæa” 2/3, Leposaviq