Arkivi

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Mazllom Kumnova

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  Të dhëna personale

  • I lindur më 17.03.1946 në Gjakovë
  • I martuar, baba i katër fëmijëve

  Arsimimi

  • Fakulltetin Filologjik,
  • Magjistër i metodikës së mësimdhënies së letërsisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Kryetar i Komunës së Gjakovës,
  • Këshilltar i lartë politikë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht (fillestarë)
  • Rusisht (mirë)
   

  Komisioni për Buxhet dhe Financa

  Tel: 038 211 186

  Email: asd@sadfsdf.com

  Komisioni për Buxhet dhe Financa

  Tel: 038 211 186

  Email: asd@sadfsdf.com