Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Anton Quni

Anton Quni

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • LDK

Partia

 • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 09.06.1967 në Gjakovë
 • Martuar

Arsimimi

 • • Akademia Ushtarake

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • • Ushtarak: UÇK, TMK, FSK Këshilltar politik i presidentit, deputet në Legjislaturën IV.

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • • Gjuhë angleze, gjuhë serbe dhe kroate

Adresa

 • • Prizren

Telefoni

 • 044 113 441