Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Shpejtim Bulliqi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • LDK

Partia

 • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 05.09.1968
 • I martuar

Arsimimi

 • Dr.sc i Shkencave Natyrore-Gjeografi

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Nga viti 1993 e tutje prof. Dr. në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore, Dep. i Gjeografisë

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Pjesërisht anglisht

Adresa

 • Llug - Podujevë

Telefoni

 • 044 539 438