Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Muhamet Mustafa

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • LDK

Partia

 • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 04.01.1950
 • I martuar, dy vajza dhe dy djem

Arsimimi

 • Doktor i shkencave ekonomike, profesor i lëndëve lidhur me menaxhimin e zhvillimit. Studime postdiplomike në SHBA, Angli dhe Belgjikë

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Ka punuar në gazetari, ka udhëhequr Fondin e Rrugëve, ka kryer disa funksione publike e politike në periudhën (1977-1989), ku me rastin e Grevës së Minatorëve shkarkohet nga funksioni

 • Është themelues dhe udhëheqës i Institutit Riinvest deri më tetor 2010 kur zgjedhet deputet i Kuvendit të Kosovës. Ka botuar 8 monografi e tekste universitare, më tepër se 30 studime në shqip dhe anglisht, mbi 30 artikuj në revista shkencore, vendore e ndërkombëtare. Është professor në Kolegjin Riinvest dhe kryetar i Këshillit Akademik në këtë kolegj. Pos gjuhës amtare, njeh shumë mirë gjuhën angleze, gjuhën serbe dhe në nivel komunikimi gjuhën frënge.

 •  

Adresa

 • Prishtinë, rr.Lidhja e Prizrenit, 161