Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Blerim Grainca

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Grupi parlamentar

  • LDK

Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

Të dhëna personale

  • I lindur më 30.05.1974
  • I martuar

Arsimimi

  • Ekonomist i diplomuar

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Konsulent për investime dhe financa LDK, KQZ

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • anglisht, kroatisht dhe serbisht

Telefoni

  • 044 166 505