Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Agim Ademaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • LDK

Partia

 • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 05.03.1962 në Istog
 • I martuar

Arsimimi

 • Fakulteti Juridik

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • 1987-1991, jurist në KK të Istogut
  2010-2013 nënkryetar i Komunës së Istogut

Adresa

 • Istog

Telefoni

 • 044-205-382