Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Salih Morina

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • LDK

Partia

 • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 26.03.1973
 • I martuar, tre fëmijë

Arsimimi

 • Ekonomist i diplomuar
 • Vijon masterin në drejtimin : Menaxhment, në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Drejtor i Departamentit të Rinisë në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
  Sekretar i përhershëm në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
  Një mandat deputet në Kuvendin e Kosovës

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Gjuhë angleze, gjuhë serbe

Adresa

 • Lubizhdë-Malishevë