Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Haxhi Shala

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

  • Nisma Socialdemokrate (NISMA)

Të dhëna personale

  • I lindur më 17.03.1970 në Banjë – Malishevë
  • I martuar

Arsimimi

  • Master i shkencave juridike

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Drejtor i Drejtorisë për Politika
    Deputet i Kuvendit të Kosovës-2013

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuha frënge

Adresa

  • Prishtinë

Telefoni

  • 044-494-455