Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Müfera Şinik

Müfera Şinik

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • 6+

Partia

 • Partia Demokratike Turke e Kosovës (KDTP)

Të dhëna personale

 • E lindur më 26.06.1963 në Prizren
 • E martuar

Arsimimi

 • Diplomuar në Fakultetin për Fizikë-Kimi

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • 18 vjet mësuese
  • Kryetare e Shoqatës së Grave Turke të Kosovës
  • Kryetare e Shoqatës së Arsimtareve Turke të Kosovës
  • 2008 - 2010
  • Komisioni për Legjislacion, Anëtare
  • Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Anëtare
  • Komisioni për Buxhet dhe Financa, Anëtare
  • Komisioni për Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Khim, Zëvendëskryetare
  • Komisioni Zgjedhor Gjykatës Kushtetuese, Anëtare
  • Këshilli Konsultativ për Komunitete, Anëtare
  • Shefi Grupit Parlamentar 7+
  • Kryesia e Kuvendit Republikes së Kosovës, Anëtare
  • Gjatë kësaj periudhe
  • Shefi Grupit Parlamentar 6+
  • Komisioni Zgjedhor Gjykatës Kushtetuese, Zëvendëskryetare
  • Grupi i Grave të Kuvendit, Anëtare bordit
  • Grupi Miqësorë Kosovë- Turqi, Kryetare grupit

 •  

 •  

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • • Shqip, Serbisht

Adresa

 • • Prizren

Telefoni

 • 044 186 658