Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Kujtım Paqaku

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • 6+

Partia

 • Kosovaki Nevi Romani Partia (KNRP)

Të dhëna personale

 • I lindur më 12.04.1959 në Prizren
 • I martuar

Arsimimi

 • Magjistër i artit pedagogjik
 • AA-Arteve
 • Romologji

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Muzikologji, pedagogji,aktrim, gazetar, art

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Rome (standarde),shqipe, turke,serbe, boshnjake, angleze, frënge

Telefoni

 • +377 (0)44-389-470