Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Danush Ademi

Danush Ademi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • 6+

Partia

 • PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS (PDAK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 17.03.1969 në Ferizaj
 • I martuar, dy fëmijë

Arsimimi

 • Shkolla e mesme në Ferizaj,
 • Fakulteti i Shkencave Politike –Jurist i diplomuar

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Këshilltar i Asamblesë Komunale në Ferizaj 2002-2006,

 • Nëpunës komuniteti KK Ferizaj 2000 -2006,

 • Nënkryetar i Komitetit për komunitete 2002 -2007,

 • Nënkryetar komune Ferizaj 2005-2007,

 • Nënkryetar i Degës së PDAK 2003 -2007,

 • Anëtar kryesie i PDAK 2003 -2007,

 • Drejtor i OJQ Qendra e komunitetit , 2003-2008,

 • Kryetar i Partisë Bashkimi Demokratik i Ashkalive, 2008 BDA.

 •  

 •  

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • gjuhë serbe