Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Blerta Deliu-Kodra

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

 • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

 • E lindur më 08.12.1980 në Prishtinë
 • E martuar

Arsimimi

 • Fakulteti i Arteve, Prishtinë
 • Studimet master në Fakultetin e Arteve
 • Studimet master në Shkencat Politike

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • 10 vjet përvojë pune në Televizionin Publik të Kosovës (RTK)

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Gjuhë angleze, gjuhë gjermane, gjuhë serbo-kroate

Adresa

 • Prishtinë

Telefoni

 • 044 411 111