Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Xhevahire Izmaku

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

 • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

 • E lindur më 15.08.1971 në Vushtrri
 • E divorcuar/nënë e një vajze 19 vjeçare

Arsimimi

 • Fakulteti Filologjik në Universitetin e Prishtinës
 • Phd kandidat (marrëdhënie publike) UP Tiranë

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Zyrtare për informim(2000-2002), Ligjëruese AAB
  Menaxhere për Komunikim, IKAP, zv/kryetare e Komunës në Vushtrri

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Gjuhë angleze, gjuhë serbe, gjuhë turke

Adresa

 • Vushtrri

Telefoni

 • 044-175-577