Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Nait Hasani

Nait Hasani

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

 • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Arsimimi

 • • Fakulteti filologjik
 • • Master-shkenca politike
 • • Specializim marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci
 • • Specializimi lidership për menagjimin e krizave

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • • 5 vjet deputet në Kuvendin e Kosovës

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • • Gjuhën gjermane, atë serbe dhe ngleze.

Adresa

 • • Prizren

Telefoni

 • 044 255 554