Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Hajdar Beqa

Hajdar Beqa

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

 • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 05.01.1978 në Gjakovë
 • I martuar

Arsimimi

 • Fakultetin juridik, Universitetin e Prishtinës, Jurist i diplomuar.
 • Universiteti i Evropës Juglindore, titulli magjistër i shkencave në Diplomaci

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
  Zyrtar i lartë në Qeverinë e Përkohshme
  Bashkëpunëtor profesional në prokurorinë komunale në Prishtinë, 2005-2006
  Menaxher i komisionit kushtetues të Kosovës dhe i komisionit për simbolet dhe himnin e Republikës së Kosovës
  Shef i kabinetit të zëvendës kryeministrave, 2008-2009
  Kryeshef ekzekutiv në ndërmarrjen hidroekonomike "Iber-Lepenc"

Adresa

 • Gjakovë

Telefoni

 • 044 929 600