Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Agim Kikaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • LDK

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 10.02.1963
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Juridik
  • Letërsi dhe Gjuhë Shqipe

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044 501 182