Arkivi

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Fatmir Xhelili

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

 • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 28.11.1957
 • I martuar

Arsimimi

 • Fakulteti i Mjekësisë,
 • Studimet posdiplomike, specializimi nga neuropsikiatria

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Mjek,
  Neuropsikiatër,
  Zv. ministër,
  Deputet

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Gjuhë angleze, gjuhë serbokroate

Adresa

 • Shtime

Telefoni

 • 044- 500 739