Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Hënë, 26.03.2012 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës ;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 22.3.2012,
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Qendrën Historike të Prizrenit ,
4. Të ndryshme.

Procesverbali