Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Hënë, 02.04.2012 13:00 në sallën N 225

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit, të mbajtura, më 16.03.2012 dhe 23.03.2012;
3. Njoftimi i Komisionit për vizitën e realizuar në Gjermani ;
4. Të ndryshme.

Procesverbali