Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seanca Plenare

E Premte, 20.04.2012 10:00

R e n d i i d i t ë s

1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
2. Koha për pyetje parlamentare,
3. Shqyrtimi i dytë i Projketkodit Penal i Republikës së Kosovës,
4. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për fshatin Hoçë e Madhe,
5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Qendrën Historike të Prizrenit,
6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërmarrjet
Publike,
7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin në pronën e
paluajtshme.

ProcesverbaliTranskripti

Votimi elektronik

pika 3
pika 4
pika 5
pika 6
pika 7