Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Hënë, 30.04.2012 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës ;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 23.4.2012,
3. Shqyrtimi i emërimit të ekspertëve për Projektligjet në procedurë,
4. Të ndryshme.

Procesverbali