Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Premte, 11.05.2012 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës ;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 8.5.2012,
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Ndërtimin,
4. Të ndryshme.

Procesverbali