Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seanca Plenare

E Premte, 11.05.2012 10:00

R e n d i i d i t ë s

11. Shqyrtimi i Raportit të punës të Agjencisë Kosovare Kundër Korrupsionit, për vitin 2011,

 12. Shqyrtimi i Propozimit të Gjykatës Supreme të Kosovës për emërimin e anëtarit në
Komisionin për Kërkesa Pronësore,

13. Shqyrtimi i Propozimit të Qeverisës së Kosovës për emërimin e anëtarit të Bordit të
Agjencisë Kosovare të Pronës,


14. Shqyrtimi i kërkesës së Komisionit ad hoc për amendamentimin e Ligjit për
zgjedhjet e përgjithshme, për afat shtesë.

15. Kërkesa e Komisionit për Bujqësi Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim
Hapësinor, për afat shtesë për ta shqyrtuar Projektligjin për parkun kombëtar " Sharri"
dhe të Projektligjit për parkun kombëtar "Bjeshkët e Nemuna".


16. Shqyrtimi i Propozimit të Qeverisës së Kosovës për anëtarët e rinj të Bordit të ZRRE-së.

 

ProcesverbaliTranskripti