Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seanca Plenare

E Enjte, 24.05.2012 10:00

R e n d i i d i t ë s


1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
2. Koha për pyetje parlamentare,
3. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së mëparshme,
4. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e këmbimit të Notave Diplomatike për statusin e forcave
të huaja mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhimin e
financave publike dhe përgjegjësitë,
6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurën
kontestimore,
7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për taksën rrugore dhe ekologjike të automjeteve,
8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për grevat,
9. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për themelimin e Agjencisë për Shërbimet e Navigacionit Ajror,
10. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Teatrot,
11. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Agjencinë e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi
dhe Siguria Bërthamore,
12. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për mbeturina,
13. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave
Personale, për vitin 2011,
14. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Rregullatorit për Ujëra dhe Mbeturina, për vitin 2011,
15. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Zyrës së Rregullatorit për Energji, për vitin 2011,
16. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë Kosovare të Pronës, për vitin 2011,
17. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, për vitin 2011,
18. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave, për vitin 2011,
19. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil
të Kosovës, për vitin 2011,
20. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale, për vitin 2011,
21. Shqyrtimi i Propozimit të Qeverisë së Kosovës, lidhur me "Listën për Rentat Minerare",
22. Shqyrtimi i Propozimit të Institutit Gjyqësor të Kosovës për emërimin e anëtarëve të
Këshillit Drejtues të Institutit Gjyqësor të Kosovës,
23. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri
lidhur me Mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës.

 

 

ProcesverbaliTranskripti

Votimi elektronik

pika 4
pika 5
pika 6
pika 7
pika 8
pika 10
pika 11
pika 12
pika 13
pika 14
pika 15
pika 16
pika 17
pika 18
pika 19
pika 20
pika 21
pika 22
pika 23
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com