Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Premte, 25.05.2012 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës
2. Shqyrtimi i Projektligjit për Ndërtime nr. 04/L-110, me raportin e Komisionit, funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapsinor, me amendamente.
3. Të ndryshme.

Procesverbali
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com