Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Marte, 29.05.2012 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës

 
1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit, mbajtur me 25.05.2012;
3. Raportimi i ministrave :
- z.Memli Krasniqi - MKRS
- z.Ramë Buja - MASHT
- z.Mahir Yagcilar - MAP
lidhur me përmbushjen e sfidave të dala nga Raporti i Progresit 2011.
4. Të ndryshme.