Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Buxhet Dhe Financa

E Marte, 25.04.2017 11:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit të tremujorit të parë financiar për vitin 2017 të Radiotelevizionit të Kosovës dhe të Programit të shpenzimeve të RTK-së për periudhën prill-qershor 2017;
3. Shqyrtimi i kërkesës së Qeverisë së Kosovës për konsultim më Komisionin për Buxhet dhe Financa, lidhur me Vendimin e Qeverisë për vendosjen e normës së tatimit të akcizës;
4. Të ndryshme.