Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikqyrjen e Agjencisë kundër Korrupcionit

E Marte, 25.04.2017 11:00 në sallën S-II

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 07.03.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor i punës së Agjencisë Kundër Korrupcionit për vitin 2016;
4. Shyrtimi i Raportit me amendamente i Grupit Punues për Projektligjin nr.05/L-135 për Ndërmjetësim;
5. Të ndryshme.