Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë Plenare

E Marte, 05.12.2017 10:00

Rendi i ditës


1. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018,

2. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për projektin e konkurrueshmërisë dhe gatishmërisë për eksport ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim,

3. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për financim shtesë për Projektin për bujqësi dhe zhvillim rural ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim dhe

4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale.

ProcesverbaliTranskripti

Votimi elektronik

pika 1
pika 2
pika 3
pika 4