Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë Plenare

E Enjte, 07.12.2017 10:00

Rendi i ditës

1. Shqyrtimi i Programit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, 2017-2021

Transkripti