Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Hënë, 04.12.2017 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 20.11.2017;
3. Diskutim lidhur me Draftligjin për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës;
4. Diskutim lidhur me ecurinë e punës së Komisionit për amendamentimin e Projektligjit nr.06/L-012 për kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali