Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

E Mërkure, 13.12.2017 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 21.11.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Buxhet për vitin 2018 për ministritë e linjës;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali