Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Hënë, 11.12.2017 10:00 në sallën S-I

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Avokatit të Popullit lidhur me të drejtat në shëndetin seksual dhe riprodhues në Kosovë;
3. Diskutim i Draft Rezolutës për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali