Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Premte, 22.12.2017 10:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e datës 07.11.2017 dhe 13.11.2017;
3. Raportim i z. Flamur Sefaj - Ministër i Punëve të Brendshme, lidhur me përmbushjen e obligimeve në kuadër të agjendës evropiane;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-019 për Standardizim, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali