Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Hënë, 18.12.2017 13:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjeve të mbajtura, më 26.10.2017 dhe 30.10.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-019 për Standartizim, me raport amandamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastukturë, Tregti dhe Zhvillim Rajonal;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018, për ministrin e linjes.

    I ftuar: Ministri i Ministris për Komunitete dhe Kthim, zot. Dalibor Jevtiq.

5. Të ndryshme.

 

Procesverbali