Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Mërkure, 20.12.2017 09:00 në sallën N204

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
3. Te ndryshme.

 

Procesverbali