Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e Jashtëzakonshme

E Premte, 22.12.2017 14:00

Rendi i ditës

Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018

 

ProcesverbaliTranskripti

Votimi elektronik

pika 1