Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 16.01.2018 13:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 14.11.2017;
3. Miratimi i Raportit vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-019 për Standardizim;
6. Zëvendësimi i anëtarit në Komisionin për Kompensimin e Viktimave të Krimit;
7. Caktimi i dëgjimeve publike për Projektligjet nr. 05/L-145 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë, Projektligjin nr. 06/L-010 për Noterinë dhe Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-007 për procedurën jo-kontestimore;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali