Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 17.01.2018 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 18.12.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit të punës së Komisionit, për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i draft-planit të punës së Komisionit, për vitin 2018;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali