Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Marte, 16.01.2018 13:00 në sallën S-I

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
3. Te ndryshme.

 

Procesverbali